Tjänster

VAD JAG KAN GÖRA FÖR DIG

BOLLPLANK

 

Ibland behöver man ett bollplank för att kunna testa sina idéer och få konstruktiv input. Det kan handla om marknadsstrategier, konceptidéer, kreativa kampanjer, taktik för sociala media, rådgivning gällande digitala kanaler eller stöd vid upphandling av marknads- och kommunikationstjänster. Jag kan hjälpa dig med detta. Få dina idéer att växa och ta form. Men även vara gnistan när du har slut på inspiration.

PLANERING OCH UPPFÖLJNING

 

Det är ofta svårt att hitta tid för planering och uppföljning. Jag hjälper dig att sätta ihop övergripande marknadsplaner, aktivitetsplanering, kampanjplanering m.m. Och minst lika viktigt; att sätta mål och KPI:er, och få på plats en bra uppföljnings- och rapportstruktur. 

KONCEPT

 

Jag har flerårig erfarenhet av produktlanseringar och varumärkesbyggande. Av att bygga identiteten och historien kring ett företag, en produkt eller tjänst. Kärnan är att tydliggöra vilket problem som löses, och vad som är unikt med just din produkt eller tjänst. Men också att ge den själ och känsla, och att anpassa paketeringen till de kanaler som bäst når din målgrupp.


PRODUKTION

 

Behöver du fotografera, filma, ta fram trycksaker eller digitala lösningar så kan jag hjälpa dig. Utifrån projektets storlek tar jag hand om produktionen själv eller via någon i mitt stora nätverk. Givetvis mot offert.

RESURSER


Jag har ett brett nätverk inom kommunikations- och marknadsföringssfären. Behöver du rekrytera kompetens inom området kommer att jag kunna hjälpa dig att hitta precis rätt person. Kvalitetssäkrad dessutom, eftersom jag i de allra flera fall själv haft personen i fråga som kollega, kund eller leverantör.